• 22 Şubat 2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de neşrolunan “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, Türk İnfaz Hukuku alanında değişiklikler yapıldığı görülmektedir.

  Yönetmeliğin 1. maddesi, 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin m. 6/1/a hükmünde yer alan “cezalarının” ibaresi “cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise” şeklinde değiştirilmiştir.

  Yönetmeliğin 2. maddesi, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin m. 8/1/c hükmü “c) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,”şeklinde değiştirilmiştir.

  Yönetmeliğin 3. maddesi, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin m. 13/1 ve 13/2 hükümleri ise  “(1) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken; firar suçu hariç kınama dışında disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilenler disiplin cezasının kaldırılma tarihinden itibaren, Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu takdirde açık kuruma ayrılabilir.” ve “(2) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken ilk kez firar edip yakalanan ve hücreye koyma disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilen hükümlüler, disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu ve bir daha firar etmeyeceği değerlendirildiği takdirde açık kuruma ayrılabilir. Açık kurumdan ikinci kez firar eden hükümlüler hakkında ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

  İşbu yasal düzenlemeler uyarınca, cezası 10 yıldan az olan hükümlüler cezalarının 1 ayını kurumda iyi halli geçirmişlerse açık cezaevine gönderilecektir. Bu kapsamda hükümlüler 1 ay kapalı cezaevinde kalacak, sonra açık cezaevine gönderilecektir.

  Cezaları 10 yılın üzerinde olan hükümlüler ise 1/10 unu kapalı cezaevinde geçireceklertir. Bu sürenin dolması akabinde açık cezaevine gönderileceklerdir.

  Son yönetmelikle, açık cezaevine gönderilmeyecek olanların şartları ise şu şeklide yumuşatılarak değiştirilmiştir. Şöyle ki; bir hükümlü bir defa firar etmişse açığa gönderilecektir. Bir hükümlünün iki defa firar etmesi halinde açığa ayrılamayacaktır. Bir hükümlü açık cezaevinde iken disiplin cezası almışsa ve kapalıya gönderilmiş ise yönetmelik şartlarına uyması halinde açık cezaevinden ayrılacaktır.

  Son düzenlemeler ışığında, Türk İnfaz Hukuku alanında hükümlülerin koşullarında iyileştirme yapıldığı görülmektedir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.