HUKUKİ HİZMETLERİMİZ

Avukat Tolga Ersoy'un İstanbul'da bulunan hukuk bürosunun vermiş olduğu hukuki hizmetler.

Hukuk Büromuzca sunulan başlıca hukuki hizmetler, ceza davaları, hukuk davaları ve idari davaların kesinleşinceye kadar tüm aşamalarında takibidir. Bununla birlikte, olağan dava yollarının tüketildiği dosyalarda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvurular hazırlanarak takip edilmektedir. Hukuk alanında şahıslara sunulan hizmetlerimiz ve kurumlara sunulan hizmetlerimiz nitelikleri itibariyle ayrılmaktadır. Firmalar, vakıflar ve derneklere yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünde ve davalarının takibinde hizmet sunulmaktadır. 

CEZA DAVALARI

Türk Ceza Kanunu'nda ve farklı kanunlarda tanımlanan cezai hükümler temelinde suç tanımlanmış bir fiilin işlenmesi temelinde, öncelikle suç mahallinin bağlı olduğu adliyenin Başsavcılığınca soruşturma dosyası açılmaktadır. Bu süreçte, dosya konusu suç ile ilgili olarak deliller toplanmakta ve tanık ifadeleri alınmaktadır. Bu sürecin tamamlanması akabinde ise, Savcılık yeterli delile ulaşıldığını düşünür ve suçu sabit görürse, şüpheli hakkında İddianame düzenleyerek ilgili mahkemesine göndermektedir. Bu mahkeme, suçun niteliğine göre Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi olmaktadır. Açılmış olan bir savcılık dosyasının müşteki (suçtan zarar gören) ve şüpheli taraf olmak üzere iki tarafı bulunmaktadır. Hukuk büromuzca ceza hukukunun tüm alanlarında, gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafii olarak dava takibi hizmeti verilmektedir.

HUKUK DAVALARI

Hukuk davaları, özel hukuk alanında davaları kapsamaktadır. Hukuk büromuzca, bu alanda sunulan hizmetler, şahsi ve kurumsal olmak üzere iki kısımdır. Şahıslara sunulan özel hukuk dallarındaki hizmetlerimiz, aile hukukundan kaynaklı boşanma, nafaka, velayet gibi davaları, miras hukukundan kaynaklı tereke, tenkis ve muris muvazaası davalarını, gayrimenkul hukukundan kaynaklı tapu iptali ve tescil, elatmanın önlenmesi, ecrimisil gibi davaları, borçlar hukukundan kaynaklı sözleşme ihtilafları, iş hukukundan kaynaklı işçilik alacakları davalarını kapsamaktadır. Kurumlara hukuk davaları alanında sunulan hizmetlerimiz, firmalar için başlıca ticaret hukukundan kaynaklı ticari alacak davaları ve muhtelif ticari davalar, dernek veya vakıflar için kendi mevzuatları temelinden kaynaklı davaları içermektedir. 

İDARİ DAVALAR VE VERGİ DAVALARI

Hukukumuzda ilke olarak idarenin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolu açıktır. İdari davalar, iptal davaları ve tam yargı davaları olmak üzere iki çeşittir. İdari bir işlemin iptalinin talep edilmesi halinde iptal davası açılmaktadır. Bu işlem, bir üniversite öğrencisine verilen bir disiplin cezasının iptali olabileceği gibi, bir memurun atanma işlemi türünden bir işlem olabilir. Tam yargı davaları ise, kamu tüzel kişilerine karşı işlem ve eylemlerinden kaynaklı zararlarının tazmini için açılan davalardır. Vergi davaları ise, vergisel işlem ve tahakkuklara karşı açılan davalardır. Hukuk büromuzca idari davalar ve vergi davaları alanında bireylere ve kurumlara dava takibi ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

Her vatandaşın Anayasa ile güvence altına alınan haklarının ihlalinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapma hakları vardır. Keza Türkiye'de yaşayan yabancılar da sadece yabancılara tanınan haklarla sınırlı olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilir. Başvuru için öncelikle olağan kanun yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Kişilerin tarafı olduğu hukuk davaları, idari davaları veya ceza davalarında kesinleşmiş kararın tefhim veya tebliği akabinde otuz günlük hak düşürücü süreyi kaçırmadan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru mümkündür. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılması, dosyasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek isteyen bireyler için de zorunlu bir aşamadır. Hukuk büromuzca Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılması ve takibi konusunda avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU

İster ceza davası, ister hukuk davası, isterse idari bir davada olağan kanun yolu başvuruları yapılıp karar kesinleşmiş, akabinde süresi içerisinde Anayasa Mahkemesi başvurusu yapılmışsa ve burada da olumsuz netice alınmışsa, buna rağmen iç hukuk yollarının tüketilmesine rağmen temel hak ve özgürlüklerinizin, adil yargılanma hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız başvuracağınız yegane mercii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.