SAĞLIK İŞ HUKUKU

Sağlık İş Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Sağlık sektörü çalışanları, hastanelerden sağlık merkezlerine dek birçok farklı kurumda hizmet vermektedir. Bunların bazıları resmi kurumlar olup bazıları özel kurumlardır. Sağlık sektörü çalışanları, ana hatlarıyla İş Kanunu'na tabii olmakla birlikte birçok spesfik kanun, tüzük, yönetmelikler ile bağlıdır. Sağlık sektörünü diğer sektörlerden ayıran en önemli husus, İş Kanunu'nda işverene tanınan bazı hakların kullanılması, sağlık sektöründe sınırlandırılmış olmasıdır. Misal olarak bir firmada fazla mesai yapılması işverence talep edilebilirken, sağlık sektöründe bilhassa radyoloji gibi bazı birimlerde fazla mesai yapılmasının personelin sağlığı düşünelerek yasal düzenlemeler ile sınırlandığı görülmektedir. Dolayısıyla Sağlık İş Hukuku alanında görülecek olan bir davada, Genel İş Hukuku bilgisi kadar, sağlık mevzuatının spesfik düzenlemelerine hakim olunması gerekmektedir.

Ayrıca sağlık personeli bulaşıcı hastalıklara maruz kalma riskinin en yüksek olduğu kurumlarda çalışmakta olup, birçok sektöre göre meslek hastalığına yakalanma riskleri daha büyüktür. Bu sektör çalışanlarının is ve çalışma koşulları nedeniyle ortaya çıkacak meslek hastalıkları onemli miktarlarda tazminat ödenmesi neticesini doğurmaktadır. Bu noktada kurum sorumluluğunun saptanmasında, sağlık mevzuatının bilgisine sahip olunması ve bu temelde hastalık ile iş koşulları arasında fiili rabıtanın hukuki bir zeminde kurulabilmesi önem arz etmektedir.

  • Sağlık iş hukuku alanında her türlü bilgilendirme hizmeti sunulması.
  • Hastane ve Sağlık Kuruluşu çalışanlarının, hastabakıcıların, hemşirelerin ve hekimlerin iş sözleşmelerinin haksız feshi, mobbing uygulaması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi uygulamalara karşı işçilik alacakları nedeniyle tazminat davası açılması.
  • Hastane ve Sağlık Kuruluşu çalışanlarının, hastabakıcıların, hemşirelerin ve hekimlerin sigorta primlerinin düşük gösterilmesi halinde hizmet tespiti ve prim tahsili davası açılması.
  • Yasada aranan koşulların mevcudiyeti durumunda, Hastane ve Sağlık Kuruluşu çalışanlarının, hastabakıcıların, hemşirelerin ve hekimlerin iş akitlerinin haksız feshi halinde işe iade davası açılması.
  • Hekimlere yönelik haksız soruşturma ve yaptırımlara itiraz edilmesi, bu temelde yasal koşulların oluşması tazminat davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi ile hekime karşı açılan davanın takip edilmesi.

SAĞLIK İŞ HUKUKU MAKALELERİMİZ

Sağlık İş Hukuku alanında Avukat Tolga Ersoy tarafından yazılan makaleler.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ FAZLA MESAİ ALACAKLARI HAKKINDA GÜNCEL YARGITAY YAKLAŞIMI

15.05.2016 - Av.Tolga ERSOY

Sağlık sektörü, fazla mesai uygulamasının en sık rastlanıldığı çalışma alanlarındandır. Sağlık sektöründe, hastane, klinik ve sağlık merkezleri çalışanlarının işçilik alacakları içerisinde fazla mesai alacakları bilhassa önem taşımaktadır.

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÇALIŞANLARININ YASAL MESAİ SAATLERİ VE FAZLA MESAİ OLGUSU

16.01.2017 - Av.Tolga ERSOY

Sağlık İş Hukuku yönünden, Radyoloji bölümlerinde çalışan personelin fazla mesai uygulaması incelenirken, özel düzenlemelerin dikkate alınması zaruridir.

3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’un Resmi Gazete neşir tarihi 28/04/1937 olup,  işbu kanuna dayanarak, Bakanlar Kurulunun 2/10857 sayı 27.04.1939 tarihli Kararnamesi ile yürürlüğe konulan, 06.05.1939 tarihli 42013 sayılı Resmi Gazete'de neşredilen Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname, bu alandaki fazla mesai çalışmasının sınırlarını belirlemekteydi.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.