Our website is protected by OHSecurity!

HUKUK─░ H─░ZMETLER─░M─░Z

BASIN ─░┼× HUKUKU

Bas─▒n ─░┼č Hukuku, özel kanunu olan ve bu kanun temelinde düzenlenmi┼č bir aland─▒r. Bas─▒n ─░┼č Kanunu olarak da k─▒salt─▒lan, 5953 say─▒l─▒ Bas─▒n Mesle─činde Çal─▒┼čanlarla Çal─▒┼čt─▒ranlar Aras─▒ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk─▒nda Kanun, ülkemizde yay─▒nlanan gazete ve süreli yay─▒nlarla, haber ve foto─čraf ajanslar─▒nda her türlü fikir ve sanat i┼člerinde çal─▒┼čanlar─▒ kapsamaktad─▒r. Kanun 1952 tarihli oldu─čundan belirtilmemekle birlikte, bu alana Radyo ve Televizyon çal─▒┼čanlar─▒ da girmektedir.

Bu alanda, tazminat─▒n belirlenmesinde meslekte geçen süre çok önemlidir.

┼×öyle ki, Bas─▒n ─░┼č Kanunu’na tabi olarak çal─▒┼čanlar─▒n k─▒dem tazminat─▒ almaya hak kazanmalar─▒n─▒n ilk ┼čart─▒ meslekte asgari be┼č y─▒l çal─▒┼čm─▒┼č olmakt─▒r. Meslekte be┼č y─▒ldan az çal─▒┼čan bas─▒n mensuplar─▒ k─▒dem tazminat─▒na hak kazanamamaktad─▒r. Buna kar┼č─▒n, be┼č y─▒ll─▒k süre dahilinde farkl─▒ kurum ve kurulu┼člarda çal─▒┼č─▒lm─▒┼č olmas─▒ hakk─▒n do─čmas─▒n─▒ etkilemeyecektir. Burada önemli olan husus, bas─▒n mesle─čine ba┼čland─▒─č─▒ y─▒ld─▒r. Buna kar┼č─▒n, k─▒dem tazminat─▒ son çal─▒┼č─▒lan kurum ve kurulu┼čtan istenece─činden, bu i┼če giri┼č tarihi dikkate al─▒nacakt─▒r. 

─░hbar süreleri de k─▒deme göre belirlenmektedir. Be┼č y─▒ldan az hizmeti olan bas─▒n mensubu için ihbar süresi bir ayd─▒r. Sektörde asgari be┼č y─▒l çal─▒┼čm─▒┼č bas─▒n mensubu için ihbar süresi üç ayd─▒r. ─░┼č akdinin süreli fesihlerinde, bu sürelere riayet edilmesi esast─▒r.

Ola─čan ko┼čullarda bas─▒n mensuplar─▒n─▒n i┼č akitleri hastal─▒k sebebiyle feshedilmemektedir. Ancak alt─▒ aydan uzun süre hasta olunur ve tedavi neticesinde iyile┼čme sa─članamazsa, i┼č akdi tazminat ödenmek suretiyle feshedilebilir. Buna kar┼č─▒n, bir y─▒l içinde iyile┼čme mümkün olursa, müracaat halinde bas─▒n mensubunun eski i┼čine dönme hakk─▒ mevcuttur.   

Bas─▒n mensubu için, i┼č akdini ihbar süresini beklemeksizin feshetme hakk─▒ bulunmaktad─▒r. ┼×öyle ki; yap─▒lacak olan haber yahut yay─▒n─▒n tarz─▒nda, bas─▒n mensubunun ┼čerefini, ┼čöhtetini ve manevi menfaatini ihlal edebilecek bir vaziyet do─čuracak de─či┼čiklikler yap─▒lmas─▒ durumunda bu hak kullan─▒lacak olup, bu durumda gazeteci k─▒dem tazminat─▒ alabilecektir.

Günlük bir süreli yay─▒nda çal─▒┼čan bas─▒n mensubuna, en az bir y─▒l çal─▒┼čm─▒┼č olmak ┼čartiyle, y─▒lda dört hafta tam ücretli izin verilecektir. Gazetecilik mesle─čindeki hizmeti on y─▒ldan yukar─▒ olan bir bas─▒n mensubuna, alt─▒ hafta ücretli izin verilecektir. Gazetecinin k─▒demi ayn─▒ gazetedeki hizmetine göre de─čil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplan─▒r. Günlük olmayan süreli yay─▒nda çal─▒┼čan gazetecilere ise her alt─▒ ayl─▒k çal─▒┼čma devresi için iki hafta ücretli izin verilecektir. ─░zin hakk─▒ndan feragat edilemesi mümkün de─čildir. Çal─▒┼čma dönemi boyunca eksik kullan─▒lan izin bulunmas─▒ durumunda bunun dava ile tazmini mümkündür.

Bas─▒n mensuplar─▒ndan, müessese, matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle aral─▒ks─▒z çal─▒┼čanlar için günlük i┼č müddeti, gece ve gündüz devrelerinde sekiz saat olarak tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Çal─▒┼čma süresinin daha fazla hadlere art─▒r─▒lmas─▒ ve ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çal─▒┼č─▒lmas─▒, fazla saatlerde çal─▒┼čma say─▒l─▒r. Keza, Pazar gününden ba┼čka bir gün hafta tatili yapan gazeteci, pazar günü fazla mesai yapm─▒┼č say─▒lmaz. Her bir fazla çal─▒┼čma saati için verilecek ücret, normal çal─▒┼čma saati ücretinin % 50 fazlas─▒d─▒r. Ancak, günlük normal çal─▒┼čma müddetine ilaveten bu madde gere─čince tatbik edilecek fazla çal─▒┼čmalar─▒n saat 24 den sonraya tesadüf eden saatlerinde ücret bir misli fazlasiyle ödenir. Fazla saatlerin hesab─▒nda, yar─▒m saatten az olan müddetler yar─▒m saat, fazlas─▒ ise bir saat say─▒l─▒r. Fazla saatlerde çal─▒┼čma, ücretlerini parça ba┼č─▒na veya yap─▒lan i┼č miktar─▒na göre alan gazetecilere yapt─▒r─▒ld─▒─č─▒ takdirde dahi bu kimselerin fazla saatlere tekabül eden ücretleri bu maddedeki esaslara göre ödenir. Fazla çal─▒┼čmalara ait ücretin, mütaak─▒p ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çal─▒┼čma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlasiyle ödenir. Fazla mesai günde üç saati geçemez. Çal─▒┼čma süresi dahilinde ödenmemi┼č fazla mesai alaca─č─▒n─▒n dava yoluyla tahsili mümkündür.

Bas─▒n ─░┼č Kanunu hükümlerinden ayr─▒ olarak gazeteciye

Bas─▒n ─░┼č Kanunu’nun getirdi─či korumaya ilaveten, bas─▒n mensuplar─▒na ─░┼č Kanununun m. 18, m. 19, m. 20, m. 21 ve m. 29 hükümleri k─▒yas yoluyla uygulan─▒r. Bunun en önemli sonucu ise, haks─▒z fesihlerde i┼če iade davas─▒ açabilmektir.

Bas─▒n ─░┼č Hukuku ba─člam─▒nda büromuzca sunulan hukuki hizmetler ┼ču ┼čekildedir:

  • Bas─▒n ─░┼č Hukuku alan─▒nda her türlü hukuki bilgilendirme hizmeti sunulmas─▒.
  • Bas─▒n mensuplar─▒n─▒n i┼č sözle┼čmelerinin haks─▒z feshi, mobbing uygulamas─▒, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi uygulamalara kar┼č─▒ i┼čçilik alacaklar─▒ nedeniyle tazminat davas─▒ aç─▒lmas─▒ ve takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Yasada aranan durumlar─▒n mevcudiyeti halinde, bas─▒n mensuplar─▒n─▒n i┼č akitlerinin haks─▒z feshi halinde i┼če iade davas─▒ aç─▒lmas─▒ ve takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Bas─▒n mensuplar─▒na yap─▒lan haks─▒z soru┼čturma ve yapt─▒r─▒mlara itiraz edilmesi, bu temelde yasal ko┼čullar─▒n olu┼čmas─▒ halinde tazminat davas─▒ aç─▒lmas─▒ ve takip edilerek neticelendirilmesi.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hukuki dan─▒┼čmanl─▒k ve sormak istedi─činiz sorular hakk─▒nda Hukuk B├╝romuz ile ileti┼čime ge├žebilirsiniz.

B─░ZE ULA┼×IN

Telefon
0212 528 10 27
GSM
0532 320 58 67
E-Posta
ofis@tolgaersoy.av.tr
Adres
Hobyar Mah. Ankara Cad. Ho┼ča─čas─▒ ─░┼čhan─▒, Kat:2 No:306 Sirkeci-─░stanbul

B─░ZE YAZIN