BANKA İŞ HUKUKU

Banka İş Hukuku bağlamında büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Bankacılık sektörü çalışanları, kural olarak 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personeldir. Ancak, bankacılık sektöründeki sendikal teşkilatmanın mevcudiyeti göz önüne alındığında, doğabilecek ihtilaflarda personelin çalıştığı banka ile akdedilmiş bir Toplu İş Sözleşmesi’nin bulunup bulunmadığı muhakkak göz önüne alınmalıdır. Çünkü Toplu İş Sözleşmeleri ile işçiyle getirilen ek sosyal güvenceler bulunmaktadır. Bu hakları bilmek, banka çalışanına ek güvence ve koruma sağlamaktadır.

Bununla birlikte, banka çalışanlarının işe girişte imzaladıkları iş sözleşmeleri, çoğu zaman çalışan aleyhine hükümler içermektedir. Misal olarak, çalışanın muayyen bir zaman aralığı içinde iş akdini kendi isteğiyle feshetmesi halinde yüklü bir miktar cezai şart ve eğitim bedelinin ödeneceği kararlaştırılmaktadır. Bu tür cezai şart ile, çalışanların daha iyi koşullarda iş bulması halinde iş akdini istifa yoluyla feshetmelerinin önü alınmaya çalışılmaktadır. Bu yolla işi bırakan çalışanın cezai şart hükmünden dolayı kendisine dava açıldığına sıkça rastlanmaktadır. Bununla birlikte, çalışanın cezai şartın iptali konulu bir davayı önce açması, hukuken lehine olacak bir durumdur. Zira bankanın bu alacağı tazmin için karşı dava açması halinde, cezai şartın iptali davasının bekletici mesele yapılabilmesi mümkün olacaktır.

Bununla birlikte, bankacılık sektöründe mobbing olgusuna da sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu nedenle iş akdinin haklı feshi ile işçilik alacakları (kıdem, ihbar, fazla mesai... vs.) talep edilebilmektedir.

Keza, banka çalışanının iş akdinin haksız şekilde feshi halinde, işe iade davası açılabilmesi mümkündür. Haksız bir fesih yapılması halinde, iş akdi feshedilen personelin 4857 sayılı İş Kanunu temelinde işe iade davası açma hakkı mevcuttur. İşe iade şartlarından ilki, işyerinde en az 30 kişi çalışma şartıdır ki, neredeyse Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalar bu şartı sağlamaktadır. Diğer şart ise, işçinin en az altı aylık çalışması olmasıdır. Bu koşullar yerine geldiğinde işe iade davası açılabilmektedir.

  • Banka İş Hukuku alanında her türlü hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
  • Banka çalışanlarının iş sözleşmelerinin haksız feshi, mobbing uygulaması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi uygulamalara karşı işçilik alacakları nedeniyle tazminat davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Yasada aranan durumların mevcudiyeti halinde, banka çalışanlarının iş akitlerinin haksız feshi halinde işe iade davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
  • İş sözleşmelerindeki cezai şartın iptali davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Banka personeline yapılan haksız soruşturma ve yaptırımlara itiraz edilmesi, bu temelde yasal koşulların oluşması halinde tazminat davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.