İDARİ DAVALAR VE VERGİ DAVALARI

İdare hukuku, vergi hukuku, imar hukuku, dava takibi ve hukuki danışmanlık.

İDARE HUKUKU


İdarenin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolu açıktır. İdari davalar, iptal davaları ve tam yargı davaları olmak üzere iki çeşittir. İdari yargının çok geniş olup, hayatın her alanı kamu tüzel kişiliğine haiz idarelerce regüle edildiğinden bu kurumların hukuka uygun olmayan işlemleri için idari yargıya başvurulabilmektedir. Kamu kurumlarının çalışanlarınca verilen zararların tazmini için tam yargı davaları, zararların tazmini tam yargı davasının konusunu teşkil etmektedir. Hukuku büromuzca idare hukukunun tüm alanlarında dava takibi hizmeti verilmektedir.

İMAR HUKUKU


İmar hukuku alanında imar planlarına itiraz ve kamulaştırma işlemlerine karşı itiraz süreçleri işletilerek, idari davaların açılması ve takibi konusunda avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

VERGİ HUKUKU


Vergi hukuku aslen vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler ile potansiyel mükellefleri içeren bir alandır. Mükellef olan gerçek ve tüzel kişilere gereğinden fazla vergi tahakkuk ettirilmesi, vergi cezaları kesilmesi, vergi ziyaı vb. cezaların kesilmesi durumunda haksız uygulamalara itiraz edilmesi mümkündür. Hukuk büromuzca mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi müdürlükleriyle yaşadıkları sorunlarda hukuki danışma hizmeti verme, vergi daireleri ile gerekli müzakerelerin yapılması ve vergi davalarının takibi konularında hizmet vermektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM DAVALARI


Gerek kamu üniversiteleri, gerekse vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar olduğundan dolayı, üniversitelerin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolu açıktır ve başvurulacak yargı idari yargıdır. Keza Yükseköğretim Kurulu’nun da işlem ve eylemleri idari davaya konu edilebilmektedir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.