HUKUK DAVALARI

AİLE HUKUKU


Vergi hukuku aslen vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler ile potansiyel mükellefleri içeren bir alandır. Mükellef olan gerçek ve tüzel kişilere gereğinden fazla vergi tahakkuk ettirilmesi, vergi cezaları kesilmesi, vergi ziyaı vb. cezaların kesilmesi durumunda haksız uygulamalara itiraz edilmesi mümkündür. Hukuk büromuzca mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi müdürlükleriyle yaşadıkları sorunlarda hukuki danışma hizmeti verme, vergi daireleri ile gerekli müzakerelerin yapılması ve vergi davalarının takibi konularında hizmet vermektedir.

MİRAS HUKUKU


Miras hukuku alanında vasiyetnamenin açılması ve tenfizi, tereke davaları, tenkis davaları ve mirastan mal kaçırma durumlarına ilişkin muris muvazaası davaları açılmaktadır.

NÜFUS DAVALARI


Nüfus davaları, nüfus müdürlüklerine karşı açılan ad ve soyad tashihi, yaş büyütme ve yaş küçültme davaları, cinsiyet değişikliğine izin ile nüfusta isim ve cinsiyet değiştirme davaları, tapu müdürlüklerine karşı açılan tapuda isim ve soyad tashihi davalarıdır.

İŞ HUKUKU


İş hukuku en geniş anlamda işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Hukuk büromuzca genel iş hukuku alanında hizmet sunulduğu gibi farklı yasal düzenlemelere tabii olan hava iş hukuku alanında, basın iş hukuku alanında sağlık ve bankacılık sektörlerini kapsayan iş ihtilafları konusunda hizmet verilmektedir.

TAZMİNAT HUKUKU


Tazminat hukuku alanında gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin kişilik haklarının ihlallerinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, beden tamlığının ihlalinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları açılmakta ve takip edilmektedir.

TİCARET HUKUKU


Ticaret hukuku alanında şirket ana sözleşmesi hazırlanması, ticari arabuluculuk başvurularının yapılması ve takibi, ticari alacak davalarının açılması, ihtarnamelerin keşide edilmesi, öz sermaye tespiti davası açılması ve takibi, haksız rekabet davalarının açılması ve takibi, e-ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere; şahıs şirketleri, limited şirketler ve anonim şirketlerin yasal mevzuattan kaynaklı her türlü hukuki sorunlar için danışmanlık hizmeti verilmesi ve ticari davaların takibi, koşulların oluşması halinde kaydı kapanmış olan firmalar için ihya davası açılarak firmanın canlandırılması işlemlerinin takibi hizmetleri sunulmaktadır.

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU


Uluslar arası ticaret hukuku alanında Türk firmaları ile yabancı firmalar arasında akdedilecek sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve değerlendirilmesi, yabancı şirketler ile kurulan ticari ilişkilerden kaynaklı ihtilaflarda hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunulmaktadır.

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU


Garimenkul ve inşaat hukuku alanında muvazaalı tapu devirleri temelinde tapu iptali ve tescil davalarının açılması ve takibi, ipotek tesisi ile ipoteğin paraya çevirilmesi işlemlerinin takibi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklı davaların takibi, kat mülkiyetinden kaynaklı davaların takibi, el atmanın önlenmesi ve ecrimisin davalarının takibi konularında ve her türlü gayrimenkul ve inşaat ihtilafında hukuki hizmet sunulmaktadır.

SAĞLIK HUKUKU


Sağlık hukuku alanında hasta haklarının ihlali nedeniyle açılacak tazminat davalarının takibi, hekimlerin mesleki kusur sorumluluğu ve hekim hatalarından kaynaklı zararların tazmini için dava açılması ve takibi. Sağlık personelinin işçilik haklarından kaynaklı davaların takibi ve sağlık hukukunun her alanından doğabilecek ihtilaflarda hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.

YABANCILAR HUKUKU


Türkiye'de yaşayan yabancıların haklarının ihlali durumunda gerekli davaların açılması ve takibi, yabancıların evlenmeleri, mal edinmeleri, boşanmaları gibi konularda hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunulmaktadır.

VAKIFLAR HUKUKU


Vakıflar hukuku alanında vakıf kuruluş işlemlerinin takibi, vakıf tüzüğü hazırlanması, evladiyeliği davası, galle fazlası alacağı fazlası ve vakıflar hukukundan kaynaklı her türlü davanın açılması ve takibi.

DERNEKLER HUKUKU


Denekler hukuku alanında dernek kuruluş işlemlerinin takibi, dernek tüzüğü hazırlanması ve dernekler hukukundan kaynaklı her türlü davanın açılması ve takibi.

KİRA HUKUKU


Kira hukuku alanında kira sözleşmesi hazırlanması, kira bedeli artış davası ve tahliye davası takibi ve hukuki danışma hizmeti verilmektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU


İcra ve iflas hukuku alanında gerek alacaklı gerekse borçlu vekili olarak icra dosyaları takibi, icra dosyalarına itiraz dilekçeleri hazırlanması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, istirdat davalarının ve icra hukukundan kaynaklı her türlü davanın takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.