VAKIFLAR HUKUKU

Vakıflar Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:
 • Vakıf kuruluş işlemlerinin takibi ve neticelendirilmesi.
 • Vakıf tüzüğü hazırlanması ve hukuki bilgilendirme hizmeti.
 • Vakıf tüzüğü incelenmesi ve hukuki bilgilendirme hizmeti.
 • Vakıf organ ve müdürlüklerinin her türlü kararının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve işbu kararlara karşı gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vakıf faaliyeti temelinde gerekli izinlerin alınması için dilekçe hazırlanması ve ilgili birimlere müracaat yapılması.
 • Vakıf için gayrimenkul alım-satım işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması ve bu yönde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Devlet adına intikal ettirilmiş olan vakıf gayrimenkullerinin geri alınması ve vakıf adına tescili için gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vakfın tesisi, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vakıflar hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması.
 • Evladiye alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vakıf Evlatlarının Galle Fazlası Alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.