ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:
  • Yabancı şirketler ile yapılacak akitlerin tanzimi ve değerlendirilmesi.
  • Yurtdışına yapılacak yatırımlarda, yatırım yapılacak ülkenin ticaret hukuku, yabancı sermaye yatırımları mevzuatı, vergi hukuku, iş hukuku ve sair mevzuatı hakkında inceleme yapılması ile yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılması.
  • Yabancı şirketler ile kurulan ticari ilişkilerden kaynaklanan ihtilaflarda, Türk hukuku ve Uluslararası düzenlemeler temelinde hukuki değerlendirme yapılması.
  • Uluslararası Ticaret Hukuku kapsamında nitelikli sözleşmelerden; ICC Model Uluslararası Satış Sözleşmesi başta olmak üzere; franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmalarının ve karma akitlerin hazırlanması.
  • Ulusal şirketlerin Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Topluluğu hukuk normları hakkında bilgilendirilmesi.
  • Uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında hukuki mütalaa verilmesi. Dış Ticaret mevzuatı ve GATT hükümlerine uygun şekilde bilgilendirme yapılması suretiyle ihracatçı şirketlerin faaliyetlerinin bu düzenlemelere uygun yürütülmesinin sağlanması.
  • Yabancı sermaye transferi ve yatırım teşvikleri konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.