MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Miras hukukunda, müteveffa mirasbırakanın vasiyetnamesinin bulunup bulunmadığı önem taşımaktadır. Mirasbırakanın vasiyetnamesi bulunmaması halinde, mirasçılar mal paylaşımı için işlem başlatacaklardır. Yasal mirasçılar veraset ilamı alarak, yasal paylarını belirleyecek, bunun üzerine veraset ilamı temelinde mal paylaşımı yoluna gidilecektir. Mirastan mal kaçırma halinde tedbir talepli dava açılması gerekmektedir. Müteveffa mirasbırakanın vasiyetname bırakması halinde ise, yasal mirasçıların vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı bulunmaktadır. Saklı pay oranlarını aşan tasarrufların halinde tenkis davası açılarak yasal mirasçıların saklı pay oranları korunmaktadır. Müteveffa mirasbırakanın, yasal mirasçıları mirastan mahrum etme amacıyla sağlığında mal kaçıracak tasarruflarda bulunması halinde ise, bu işlemlerin dava yoluyla iptal edilmesi mümkündür. Vasiyetname lehdarı olan kimse açısından ise, vasiyetnamenin okunması akabinde tenfiz davası ile bu vasiyetnamenin gereğince bırakılan malların kazanılması yoluna gidilmektedir.

 • Mirasbırakanın mirasçılarını gösterir veraset ilamı alınması.
 • Vasiyetname hazırlanması.
 • Mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle tüm malvarlığının tespitini içerir tereke davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vasiyetnamenin okunması davasının takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vasiyetnamenin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Tenkis davası açılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması.
 • Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Reddi miras (mirasın reddi) davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin davaların açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Ortaklığın Giderilmesi davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İştirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesine dair açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.