KURUMSAL HİZMETLER

Kurumsal avukatlığın en önemli işlevi riskleri doğmak üzereyken önlemektir.

İş hayatında faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştığı ve karşılaşma ihtimali olan hukuki ihtilaflar, başlıca dört temel alanda görülmektedir.

Bu alanlar; Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku ve İcra Hukuku'dur.

Firmalar, tabi oldukları düzenlemeler ve kendi iç işleyişleri temelinde Ticaret Hukuku'na tabiidir. İş hayatında faal olan bir firma, çok sayıda sözleşme akdetmektedir. Uygulamada, yazılı akitler kadar sözlü akitler de yaygındır. Mesela birçok alım satım akdinin içeriği sözlü olarak kararlaştırılmakta, fatura tebliğ edilmekte ve karşı tarafın muhasebesine işlenmektedir. Sözlü akdi bu gibi ticari uygulamalar ispat etmektedir. Bu gibi durumlarda, Sözleşmeler Hukuku ile Ticaret Hukuku iç içedir.

Bir firma, ister az sayıda olsun, ister çok sayıda olsun muhakkak personel istihdam etmektedir. Bir firmanın personeli ile ilişkisi İş Hukuku'na tabiidir. Bu durumda Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olmak üzere iki temel alanda işlemler yapılmaktadır. Bir personelin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi işçilik alacakları ile ilgili konular Bireysel İş Hukuku alanındadır. Ancak bir firmada sendikal teşkilatlanma varsa, sendika ile olan ilişkiler Toplu İş Hukuku alanındadır.

Keza firmaların ticari alacaklarının tahsili ise İcra Hukuku'na tabiidir.

Firmaların yaşayabileceği hukuki ihtilafların büyük kısmı başlıca bu dört alan içindedir.

Bunun dışında firmalarin Uluslararası Ticaret Hukuku, Tazminat Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İnşaat Hukuku, İmar Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku gibi spesfik alanlarda da nitelikli davaları olabilmektedir.

Hukuk büromuzca verilen hukuki hizmetler kurumsal firmalar yönünden başlıca bu alanları kapsamakta olup, hukuki danışmanlığı, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresini, dava ve icra takibini içermektedir.

Bir firmanın alacağı hukuki danışmanlık hizmeti, çoğu yönüyle “önleyici hekimlik” benzeri bir hizmettir. Çünkü bir sorunu, doğru müdahale ile doğmadan çözüme kavuşturma imkanı vermektedir. Misal olarak, başka bir firma ile akdettiğimiz sözleşmede aleyhimize sonuç doğurabilecek hükümlerin doğru şekilde saptanarak, müzakere sürecinde bertaraf edilmesi, çok ciddi boyutlardaki tazminat ödenmesi riskinin doğmadan önlenmesi demektir. Bir firma yöneticisi, hukuki süreçler ile ilgili ne kadar iyi bilgilendirilirse, hata yapılması riski de o denli azalacaktır. Firmanın dava ve icra takiplerinin profesyonelce takip edilerek neticelendirilmesi ise, alınacak olan verimin ciddi ölçüde artması demektir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.