KİRA HUKUKU

Kira Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması.
  • Mevcut kira sözleşmelerinin incelenmesi ve hukuki mütalaa verilmesi.
  • Kiralanan taşınmazın sözleşmeye aykırı kullanımı temelinde ihtarname keşidesi akabinde, sözleşme feshi ve tahliye işlemleri için tahliye davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Kira bedelinin beş yıllık süre zarfında emsal rayiçler temelinde arttırılması, kira bedelinin artışının sözleşmede düzenlenmemesi halinde hakim tarafından belirlenmesi yahut kira artışında taraflar arasında mutabakat sağlanamaması hallerinde açılan kira tespit davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Ödenmemiş kira borçlarının bulunması halinde, kira alacaklarının mahkeme ve icra müdürlükleri aracılığıyla tahsil edilmesi işlemleri.
  • Tahliye taahhüdüne ilişkin ihtilafların çözülmesi ve gerekli işlemlerin yapılması.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.