GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku alanında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:
  • Muvazaalı tapu devri işlemlerinin iptali için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. Tapu kaydının iptali ve tescil talepli gayrımenkul davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
  • İpotek tesisi işlemleri.
  • İpoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • İntifa hakkına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Geçit hakkına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Aynileştirilmiş şahsi haklar temelinde dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. İnşaat hizmetleri bağlamında müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve sair inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki bilgilendirme yapılması.
  • Kat mülkiyetinden kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerh işlemlerinin yapılması ve takibi.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.