DERNEKLER HUKUKU

Yaş büyütme, yaş küçültme, isim ve soyadı değiştirme, tapuda İsim ve soyadı tahihi
  • Dernek kuruluş işlemlerinin takibi ve neticelendirilmesi.
  • Dernek tüzüğü hazırlanması ve hukuki bilgilendirme hizmeti.
  • Dernek tüzüğü incelenmesi ve hukuki bilgilendirme hizmeti.
  • Derneğin organ ve müdürlüklerinin her türlü kararının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve işbu kararlara karşı gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Dernek faaliyeti temelinde gerekli izinlerin alınması için dilekçe hazırlanması ve ilgili birimlere müracaat yapılması.
  • Dernek için gayrimenkul alım-satım işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması ve bu yönde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.
  • Devlet adına intikal ettirilmiş olan Dernek gayrımenkullerinin geri alınması ve Dernek adına tescili için gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Derneğin tesisi, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
  • Dernekler hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.