ŞANTAJ SUÇU

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Yasa hükmüne göre, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağına hükmedilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunacaktır.

Şantaj suçu, takibi şikayete bağlı olan suçlar dışında olduğundan, bu suç bağlamında uzlaştırma hükümleri uygulanmayacaktır. Daha açık bir dille ifade edilirse, mağdurun şikayetini çekmesi şantaj suçundan kaynaklı soruşturmayı kapatmayacaktır ve bu dosyada bir uzlaştırmacı görevlendirilemeyecektir. Savcılıklarca re’sen soruşturma da başlatılabileceği gibi, şikayet çekilse de soruşturma ve kovuşturma sürecektir.

Bu suçun çoğu zaman tehdit suçuyla birlikte işlendiği de görülmektedir ve bazı durumlarda tehdit fiiliyle karıştırılmaktadır. Tehdit suçlarında korkutma unsuru ön plandayken, şantaj suçunda haksız çıkar sağlama ön plandadır. Bu iki suçu ayıran kriter haksız çıkar sağlama durumudur.

Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla, bu suçun instagram, facebook, twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden, whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da yaygın şekilde işlendiği görülmektedir. Bazı durumlarda, kişilerin fotoğrafları, videoları izinsiz şekilde ele geçirilerek şantaj yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda şantaj suçuyla birlikte Türk Ceza Kanunu m. 135’te tanımlanan “Kişisel verilerin kaydedilmesi” ve m. 136’da tanımlanan “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçları da işlenmektedir.

Şantaj suçunun mağdurları sıkça şu durumu yaşamaktadır: Bir defa şantaja boyun eğildiğinde, ardından sürekli taleplerin geldiği görülmektedir. Şantaj suçunun faili çoğu zaman zincirleme şekilde fiillerini sürdürmektedir. Talepler karşılandıkça daima daha fazla talepte bulunulmakta, bu durum mağdurlarda maddi ve manevi yıkıma neden olabilmektedir. Bu nedenle, mağdurların profesyonel bir yardımla suç duyurusunda bulunarak soruşturmanın ivedilikle açılmasını sağlamakta hukuki faydaları vardır.

Şantaj suçunun faili açısından ise maddi vakıada indirim sebeplerinin mevcudiyeti halinde gerekli indirimin yapılması, suçun tüm unsurlarının olayda oluşup oluşmadığı, bir fiilin hatalı bir değerlendirmeyle şantaj kapsamına sokulup sokulmadığı, lehe olan hükümlerin uygulanması, soruşturma, kovuşturma ve istinaf sürecinin takibinde profesyonel hukuki hizmet almalarında hukuki faydaları mevcuttur.

ŞANTAJ SUÇU HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ

Şantaj suçu sözlü şekilde, telefonla arayarak işleneceği gibi, her türlü iletişim aracı kullanılarak, sosyal medyada facebook, twitter, instagram gibi siteler, whatsapp, skype gibi uygulamalar aracılığıyla da işlenebilir. Şantaj suçunun sosyal medya aracılığıyla işlendiği durumlarda, savcılıkça

Ceza hukukunda, ancak takibi şikayete bağlı suçlar bağlamında uzlaştırma hükümleri uygulanmakta, bu kapsam dışındaki suçlarda uzlaşma mümkün olmamaktadır. Şantaj suçu, takibi şikayete bağlı bir suç değildir. Dolayısıyla, şantaj suçundan dolayı mağdur şikayeti geri çekse bile

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler temelinde, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok suçun internet üzerinden işlendiği görülmektedir. Şantaj suçlarının büyük bir kısmı da internette sosyal medya siteleri aracılığıyla işlenmektedir. Genellikle facebook, twitter, instagram gibi siteler üzerinden şantaj suçları işlenmektedir.

Şantaj suçu, internet üzerinden olduğu kadar, mobil telefon uygulamaları aracılığıyla da işlenebilmektedir. Bu uygulamaların başında, whatsapp gelmektedir. Bu uygulama aracılığıyla, şantaj unsuru görsel materyal mağdura gönderilerek, şantaj taleplerinin yapıldığı görülmektedir. Whatsapp üzerinden yapılan şantajın savcılıkça

Şantaj suçunun faili, şantaj suçuna konu olan görsel, video ve benzeri materyali internet üzerinden yayımlaması halinde, bu içeriğin kaldırılması için yasal olarak başvuru yapılması mümkündür. Kaldırılması istenilen içerik, aynı zamanda ceza davasına da konu teşkil

Günümüzde, bireyler arasında en yaygın iletişim uygulamalarının başında whatsapp aplikasyonu gelmektedir. Whatsapp uygulaması, iletişimi kolaylaştırdığı gibi, çoğu durumda suç işlenmesini de kolaylaştırmaktadır. Günümüzde birçok şantaj suçu whatsapp üzerinden işlenmektedir. Whatsapp üzerinden bir mesaj gönderildiğinde, bu

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.