PARADA SAHTECİLİK (KALPAZANLIK) SUÇU

Kalpazanlık, para üretme, para basma, sahte para üretimi

Halk arasında yaygın tabiriyle kalpazanlık olarak bilinen suç, Türk Ceza Kanunu m. 197’de tanımlandığı şekliyle “Parada Sahtecilik” suçudur.

TCK m. 197 fıkra 1 uyarınca, memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Maddenin ikinci fıkrası, sahte parayı bilerek kabul eden kişi hakkında ceza tayin eder. İşbu fıkra hükmüne göre;  sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Maddenin üçüncü fıkrası ise,  sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi hakkında olup, bu fiili işleyen kişinin üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağına hükmetmiştir.

Parada sahtecilik suçu devlet egemenliğine karşı bir suçtur. Çünkü para basma yetkisi devletindir. Keza, yabancı ülke paralarının da sahtecilikle çoğaltılması bu kapsamdadır.

İşbu kapsamda, sahte parayı üreten ile ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi arasında hükmedilecek cezanın alt ve üst sınırları arasında fark gözetilmemiştir. Sahte parayı üreten de, ülkeye sokan da, nakleden de, muhafaza eden de, tedavüle koyan da eşit derecede sorumludur.

Parada sahtecilik suçlarında, sahte parayı bilerek kabul eden kişi hakkında ve sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi hakkında kademeli olarak daha düşük cezaya hükmedildiği görülmektedir. Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında tanımlanan fiillere, ilk fıkrada tanımlanan fiillere nazaran daha düşük cezaya hükmedilmiştir.

Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi hakkında düzenlenen üçüncü fıkra kapsamında, failin en başta sahteliğini bilmediği bir parayı kabul etmiş olması, ikinci safhada bu paranın sahteliğini öğrenmesi  ve üçüncü safhada bu paranın piyasaya sürülmesi gereklidir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.