Our website is protected by OHSecurity!

HUKUK─░ H─░ZMETLER─░M─░Z

HAKARET VE TEHDİT SUÇU

┼×ah─▒s ┼čerefine kar┼č─▒ bir suç olarak tan─▒mlanan hakaret fiili, Türk Ceza Kanunu m. 125 uyar─▒nca suç olarak tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Bu yasa hükmü temelinde, suçun basit biçimi ve nitelikli biçimi olarak iki ┼čekilde ele al─▒nmas─▒ mümkündür.

Türk Ceza Kanunu m. 125/1 uyar─▒nca, bir kimseye onur, ┼čeref ve sayg─▒nl─▒─č─▒n─▒ rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, ┼čeref ve sayg─▒nl─▒─č─▒na sald─▒ran ki┼či, üç aydan iki y─▒la kadar hapis veya adlî para cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒laca─č─▒na hükmedilmi┼čtir. Bu f─▒kra hükmü, suçun basit halidir. Türk Ceza Kanunu m. 125/2 hükmünde ise, Hakaret fiilinin, ma─čduru muhatap alan sesli, yaz─▒l─▒ veya görüntülü bir iletiyle i┼členmesi halinde de cezaya hükmolunaca─č─▒ belirtilmi┼čtir.

Türk Ceza Kanunu m. 125/3 uyar─▒nca, suçun nitelikli hali tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Bu f─▒kra hükmüne göre, hakaret fiilinin kamu görevlisine kar┼č─▒ görevinden dolay─▒, dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, dü┼čünce ve kanaatlerini aç─▒klamas─▒ndan, de─či┼čtirmesinden, yaymaya çal─▒┼čmas─▒ndan, mensup oldu─ču dinin emir ve yasaklar─▒na uygun davranmas─▒ndan dolay─▒ ve ki┼činin mensup bulundu─ču dine göre kutsal say─▒lan de─čerlerden bahisle, ─░┼členmesi halinde, cezan─▒n alt s─▒n─▒r─▒n─▒n bir y─▒ldan az olamayaca─č─▒na hükmedilmi┼čtir.

Türk Ceza Kanunu m. 125/4 uyar─▒nca, hakaretin alenen i┼členmesi halinde ceza alt─▒da biri oran─▒nda art─▒r─▒laca─č─▒na, m. 125/5 uyar─▒nca ise kurul hâlinde çal─▒┼čan kamu görevlilerine görevlerinden dolay─▒ hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu olu┼čturan üyelere kar┼č─▒ i┼členmi┼č say─▒laca─č─▒na, ancak, bu durumda zincirleme suça ili┼čkin madde hükümleri uygulanaca─č─▒na hükmedilmi┼čtir.

Hakaret suçunun ma─čduru olan taraf─▒n dikkat etmesi gereken en önemli husus, ┼čikayet süresidir. Zira hakaret suçu takibi ┼čikayete ba─čl─▒ bir suç olup, suç tarihinden itibaren alt─▒ ay içinde ┼čikayette bulunulmas─▒ önemlidir. Aksi halde, ┼čikayette bulunma hakk─▒ dü┼čer, zira bu alt─▒ ayl─▒k süre hak dü┼čürücü süredir.

Tehdit suçu ise Türk Ceza Kanunu m. 106 hükmünde düzenlenmi┼č olup, bu suçun da basit ve nitelikli hali mevcuttur. Türk Ceza Kanunu m.106/1 hükmü, suçun basit görülü┼č ┼čekli olup, i┼čbu yasa hükmüne göre bir ba┼čkas─▒n─▒, kendisinin veya yak─▒n─▒n─▒n hayat─▒na, vücut veya cinsel dokunulmazl─▒─č─▒na yönelik bir sald─▒r─▒ gerçekle┼čtirece─činden bahisle tehdit eden ki┼činin, alt─▒ aydan iki y─▒la kadar hapis cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒laca─č─▒na hükmedilmi┼čtir. Keza malvarl─▒─č─▒ itibar─▒yla büyük bir zarara u─črataca─č─▒ndan veya sair bir kötülük edece─činden bahisle tehditte ise, ma─čdurun ┼čikayeti üzerine, alt─▒ aya kadar hapis veya adlî para cezas─▒na hükmolunacakt─▒r.

Tehdit suçunun nitelikli hali Türk Ceza Kanunu m.106/2 hükmünde düzenlenmi┼č olup, suçun silahla, ki┼činin kendisini tan─▒nmayacak bir hale koymas─▒ suretiyle, imzas─▒z mektupla veya özel i┼čaretlerle, birden fazla ki┼či taraf─▒ndan birlikte, var olan veya var say─▒lan suç örgütlerinin olu┼čturduklar─▒ korkutucu güçten yararlan─▒larak, ─░┼členmesi halinde, fail hakk─▒nda iki y─▒ldan be┼č y─▒la kadar hapis cezas─▒na hükmolunaca─č─▒ belirtilmi┼čtir. Tehdit amac─▒yla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarl─▒─č─▒na zarar verme suçunun i┼členmesi halinde, ayr─▒ca bu suçlardan dolay─▒ ceza verilece─čine de hükmedilmi┼čtir.

Günümüzde, hakaret ve tehdit suçlar─▒n─▒n en yayg─▒n ┼čekillerinden biri de internet yoluyla i┼členen hakarettir. Bu durumda,  suçun i┼členi┼č tarz─▒ bili┼čim hukuku alan─▒na girmektedir. Savc─▒l─▒kça yap─▒lacak teknik inceleme neticesinde yeterli delile ula┼č─▒lmas─▒ halinde iddianame haz─▒rlanmas─▒ ile kamu davas─▒ aç─▒lmaktad─▒r.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hukuki dan─▒┼čmanl─▒k ve sormak istedi─činiz sorular hakk─▒nda Hukuk B├╝romuz ile ileti┼čime ge├žebilirsiniz.

B─░ZE ULA┼×IN

Telefon
0212 528 10 27
GSM
0532 320 58 67
E-Posta
ofis@tolgaersoy.av.tr
Adres
Hobyar Mah. Ankara Cad. Ho┼ča─čas─▒ ─░┼čhan─▒, Kat:2 No:306 Sirkeci-─░stanbul

B─░ZE YAZIN