OHSecurity is developed by Orange Hat Studios

HUKUK─░ H─░ZMETLER─░M─░Z

KASTEN YARALAMA VE TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARI

Halk aras─▒nda yayg─▒n ┼čekilde “darp etme” tabiriyle tan─▒mlanan ┼čiddet fiili, ceza hukukunda kasten yaralama olarak tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Türk Ceza Kanunu m. 86 hükmü, kasten yaralama suçunu düzenlemi┼čtir. Bu maddenin birinci f─▒kra hükmüne göre, kasten ba┼čkas─▒n─▒n vücuduna ac─▒ veren veya sa─čl─▒─č─▒n─▒n ya da alg─▒lama yetene─činin bozulmas─▒na neden olan ki┼či, bir y─▒ldan üç y─▒la kadar hapis cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒lacakt─▒r denilmektedir.

─░kinci f─▒kra hükmüne göre ise, kasten yaralama fiilinin ki┼či üzerindeki etkisinin basit bir t─▒bbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmas─▒ hâlinde, ma─čdurun ┼čikâyeti üzerine, dört aydan bir y─▒la kadar hapis veya adlî para cezas─▒na hükmolunur.

Maddenin üçüncü f─▒kra hükmü uyar─▒nca, kasten yaralama suçunun; üstsoya, altsoya, e┼če veya karde┼če kar┼č─▒, beden veya ruh bak─▒m─▒ndan kendisini savunamayacak durumda bulunan ki┼čiye kar┼č─▒, ki┼činin yerine getirdi─či kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulundu─ču nüfuz kötüye kullan─▒lmak suretiyle veya silahla i┼členmesi halinde, ┼čikâyet aranmaks─▒z─▒n, verilecek cezan─▒n yar─▒ oran─▒nda art─▒r─▒laca─č─▒na hükmedilmi┼čtir. Basit yaralama ┼čikayete tabi bir suç iken, nitelikli yaralama ┼čikayete tabi bir suç de─čildir.

Darp etme fiili neticesinde ma─čdurda kal─▒c─▒ iz ve hasar kalmas─▒ halinde ceza ne ┼čekilde verilecektir? Türk Ceza Kanunu m. 87 hükmü ise, “Neticesi sebebiyle a─č─▒rla┼čm─▒┼č yaralama” suçunu düzenlemektedir. Maddenin birinci hükmü uyar─▒nca,  kasten yaralama fiili, ma─čdurun;  duyular─▒ndan veya organlar─▒ndan birinin i┼člevinin sürekli zay─▒flamas─▒na, konu┼čmas─▒nda sürekli zorlu─ča, yüzünde sabit ize, ya┼čam─▒n─▒ tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kad─▒na kar┼č─▒ i┼členip de çocu─čunun vaktinden önce do─čmas─▒na neden olmu┼čsa, Türk Ceza Kanunu m. 86 hükmüne göre belirlenen ceza, bir kat art─▒r─▒lacakt─▒r. Bu durumda verilecek ceza, Türk Ceza Kanunu m. 86 hükmünün birinci f─▒kras─▒na giren hâllerde üç y─▒ldan, ikinci f─▒kras─▒na giren hâllerde be┼č y─▒ldan az olmayacakt─▒r.

Türk Ceza Kanunu m. 87/2 uyar─▒nca, Kasten yaralama fiili, ma─čdurun; iyile┼čmesi olana─č─▒ bulunmayan bir hastal─▒─ča veya bitkisel hayata girmesine, duyular─▒ndan veya organlar─▒ndan birinin i┼člevinin yitirilmesine, konu┼čma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmas─▒na, yüzünün sürekli de─či┼čikli─čine, gebe bir kad─▒na kar┼č─▒ i┼členip de çocu─čunun dü┼čmesine neden olmu┼čsa, yukar─▒daki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat art─▒r─▒lacak olup, verilecek ceza, birinci f─▒kraya giren hâllerde be┼č y─▒ldan, ikinci f─▒kraya giren hâllerde sekiz y─▒ldan az olmayacakt─▒r. Üçüncü f─▒kra hükmüne göre ise, kasten yaralaman─▒n vücutta kemik k─▒r─▒lmas─▒na neden olmas─▒ hâlinde, k─▒r─▒─č─▒n hayat fonksiyonlar─▒ndaki etkisine göre, bir y─▒ldan alt─▒ y─▒la kadar hapis cezas─▒na hükmolunur.

Yaralama kast─▒yla hareket edilmi┼č ancak neticede ölüm meydana gelmi┼čse bu durumda ne gibi ceza verilecektir? Türk Ceza Kanunu m. 87/4 uyar─▒nca, kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmi┼čse, m. 86/1 hükmüne giren hâllerde sekiz y─▒ldan oniki y─▒la kadar, ikinci f─▒kras─▒na giren hâllerde ise oniki y─▒ldan onalt─▒ y─▒la kadar hapis cezas─▒na hükmolunacakt─▒r.

Kast unsuru bulunmadan yaralama yap─▒lmas─▒, halk aras─▒nda “kaza” tabiriyle tan─▒mlanm─▒┼č olup, Türk Ceza Kanunu m. 89 hükmüyle “Taksirle Yaralama Suçu” olarak düzenlenmi┼čtir. Taksirle yaralama, i┼č kazalar─▒ndan trafik kazalar─▒na kadar geni┼č bir alan─▒ kapsayan bir suçtur. Maddenin birinci f─▒kra hükmüne göre, taksirle ba┼čkas─▒n─▒n vücuduna ac─▒ veren veya sa─čl─▒─č─▒n─▒n ya da alg─▒lama yetene─činin bozulmas─▒na neden olan ki┼či, üç aydan bir y─▒la kadar hapis veya adlî para cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒lacakt─▒r. Bu hüküm suçun basit halidir.

Suçun nitelikli hallerini olu┼čturan haller, maddenin ikinci bendinde tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Buna göre, taksirle yaralama fiilinin, ma─čdurun duyular─▒ndan veya organlar─▒ndan birinin i┼člevinin sürekli zay─▒flamas─▒na, vücudunda kemik k─▒r─▒lmas─▒na, konu┼čmas─▒nda sürekli zorlu─ča, yüzünde sabit ize, ya┼čam─▒n─▒ tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kad─▒n─▒n çocu─čunun vaktinden önce do─čmas─▒na neden olmu┼čsa, birinci f─▒kraya göre belirlenen ceza, yar─▒s─▒ oran─▒nda art─▒r─▒lacakt─▒r. Maddenin üçüncü f─▒kra hükmünde, taksirle yaralama fiili, ma─čdurun;  iyile┼čmesi olana─č─▒ bulunmayan bir hastal─▒─ča veya bitkisel hayata girmesine, duyular─▒ndan veya organlar─▒ndan birinin i┼člevinin yitirilmesine, konu┼čma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmas─▒na, yüzünün sürekli de─či┼čikli─čine, gebe bir kad─▒n─▒n çocu─čunun dü┼čmesine neden olmu┼čsa, birinci f─▒kraya göre belirlenen ceza, bir kat art─▒r─▒l─▒r.

┼×ayet taksirle yaralama fiili, birden fazla ki┼činin yaralanmas─▒na neden olmu┼čsa, alt─▒ aydan üç y─▒la kadar hapis cezas─▒na hükmolunacakt─▒r.

Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsam─▒na giren suçlar─▒n soru┼čturulmas─▒ ve kovu┼čturulmas─▒ ┼čikâyete ba─čl─▒d─▒r. Bu düzenlemenin neticesi, ma─čdurun ┼čikayetini çekmesi halinde soru┼čturman─▒n kapanmas─▒ sonucunu do─čurmas─▒ ve alt─▒ ayl─▒k ┼čikayet süresine tabi olmas─▒d─▒r.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hukuki dan─▒┼čmanl─▒k ve sormak istedi─činiz sorular hakk─▒nda Hukuk B├╝romuz ile ileti┼čime ge├žebilirsiniz.

B─░ZE ULA┼×IN

Telefon
0212 528 10 27
GSM
0532 320 58 67
E-Posta
ofis@tolgaersoy.av.tr
Adres
Hobyar Mah. Ankara Cad. Ho┼ča─čas─▒ ─░┼čhan─▒, Kat:2 No:306 Sirkeci-─░stanbul

B─░ZE YAZIN