VELAYET DAVALARI

Boşanmakta olan eşler açısından, müşterek çocukların velayeti meselesi boşanma kararını verecek olan Mahkemece karara bağlanacaktır. Ancak boşandıktan sonra da, haklı nedenlerin mevcut olması halinde, velayetin değiştirilmesi için dava açılabilecektir. Velayetin kendisine bırakılan tarafın durumunda yahut çocuğun durumunda esaslı değişiklerin olması ve bu değişikliklerin süreklilik arz etmesi durumunda, velayet değişimi talep edilebilecektir. Ülkemizin tafaf olduğu uluslararası anlaşmalar da dikkate alınarak, çocuğun belli bir düzeyde anlama ve ifade yeteneğine gelmesi durumunda, çocuğun da görüşünün alınması sağlanmaktadır. Velayetin değişikliği talepleri Mahkemece haklı bulunması halinde bu yönde değişiklik kararı verilecektir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.