AİLE MALLARININ BÖLÜŞÜMÜ

Aile mallarının bölüşümü, aile hukukunun en önemli meselelerinden biridir. Tarafların başkaca bir mal rejimi sözleşmesi kararlaştırmamış olduğu durumlarda, mevcut mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Mal rejimi, Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine yahut mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesiyle sona erecektir. Bu süreçte, aile mallarının bölüşülmesi amacı ile boşanma akabinde mal rejimi tasfiyesi davası açılmakta ve takip edilmektedir. Mal rejiminin tasfiyesinde, malların tasfiye anındaki değerleri göz önüne alınmaktadır. Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılacaktır.

Keza,diğer eşe ait malvarlığının borca batık olması, ortaklıktaki payının haczedilmiş olması, diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması yahut ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi, diğer eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması gibi hallerin mevcudiyetinde de, mevcut rejimin mal ayrılığına dönüştürülmesi talep edilmektedir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.