AİLE HUKUKU

Aile Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:
 • Anlaşmalı boşanma için protokol tanzimi ve hukuki mütalaa verilmesi.
 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Nişanın bozulması temelinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları.
 • Nafaka davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Nafaka alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Tazminat alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Müşterek çocukların velayetinin verilmesi için taleplerin takibi ve neticelendirilmesi.
 • Mal rejimi tasfiyesi davalarının takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Eşlere evlenme öncesi safhada, uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin tanzimi ve tüm
 • yönlerini kapsayacak şekilde hukuki danışmanlık.
 • Soy bağının kurulması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Nesebin reddi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Çocuğun Mallarının Korunması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Yabancı ülke mahkemelerinden alınan boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Aldatan eş ve 3. Kişi hakkında manevi tazminat davası açılması ve takibi.

BOŞANMA DAVALARI


Aile, toplumun temel kurumlarındandır. Ancak günümüzde, boşanma davalarında çok ciddi bir artış görülmektedir. Kendi gözlemlerimize dayanarak, ülkemizde boşanma davalarının başlıca sebeplerinin tarafların ailelerinin aşırı müdahalesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafın ailesinin aşırı müdahalesi, diğer tarafı bunaltmakta ve evlilik birliğini sarsmaktadır.

VELAYET DAVALARI


Boşanmakta olan eşler açısından, müşterek çocukların velayeti meselesi boşanma kararını verecek olan Mahkemece karara bağlanacaktır. Ancak boşandıktan sonra da, haklı nedenlerin mevcut olması halinde, velayetin değiştirilmesi için dava açılabilecektir.

NAFAKA VE TAZMİNAT DAVALARI


Boşanma sürecinde istenecek olan üç tür nafaka mevcuttur. Boşanma davasında hükmedilecek tedbir nafakası, boşanma sürecinde maddi zorluğa düşecek eş için ödenecektir. İştirak nafakası, müşterek çocukların bakım masraflarına katılma amaçlı olarak verilmektedir.

BABALIK DAVASI VE SOYBAĞININ REDDİ DAVALARI


Toplumsal hayatta, evli olmaksızın sürdürülmüş ilişkiler neticesinde doğan çocukların varlığı bir olgu olarak gözlemlenmektedir. Çoğu durumda ise, çocuğun biyolojik babası çocuğu nüfusuna almamaktadır. Bu durumda, babalık davası açma zarureti hasıl olmaktadır. Günümüzde Tıp biliminin geldiği nokta itibariyle, yapılacak olan DNA testi ile babalık durumu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispat edilebilmektedir.

AİLE MALLARININ BÖLÜŞÜMÜ


Aile mallarının bölüşümü, aile hukukunun en önemli meselelerinden biridir. Tarafların başkaca bir mal rejimi sözleşmesi kararlaştırmamış olduğu durumlarda, mevcut mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Mal rejimi, Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine yahut mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesiyle sona erecektir.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.