OHSecurity is developed by Orange Hat Studios
X

Right Click

No right click

MAKALELER

AVUKAT TOLGA ERSOY

TÜRK ─░NFAZ HUKUKU ALANINDA HÜKÜMLÜLER─░N KO┼×ULLARI HAKKINDAK─░ SON DÜZENLEMELER:
23.02.2017

22 ┼×ubat 2017 tarih ve 29987 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de ne┼črolunan “Aç─▒k Ceza ─░nfaz Kurumlar─▒na Ayr─▒lma Yönetmeli─činde De─či┼čiklik Yap─▒lmas─▒na Dair Yönetmelik” uyar─▒nca, Türk ─░nfaz Hukuku alan─▒nda de─či┼čiklikler yap─▒ld─▒─č─▒ görülmektedir.

Yönetmeli─čin 1. maddesi, 2/9/2012 tarihli ve 28399 say─▒l─▒ Resmî Gazete’de yay─▒mlanan Aç─▒k Ceza ─░nfaz Kurumlar─▒na Ayr─▒lma Yönetmeli─či’nin m. 6/1/a hükmünde yer alan “cezalar─▒n─▒n” ibaresi “cezalar─▒ on y─▒ldan az olanlar bir ay─▒n─▒, on y─▒l ve yukar─▒ olanlar ise” ┼čeklinde de─či┼čtirilmi┼čtir.

Yönetmeli─čin 2. maddesi, Aç─▒k Ceza ─░nfaz Kurumlar─▒na Ayr─▒lma Yönetmeli─či’nin m. 8/1/c hükmü “c) Haklar─▒nda iyi hal karar─▒ verilse bile, 5275 say─▒l─▒ Kanunun 44 üncü maddesinde say─▒lan eylemlerden dolay─▒ toplam be┼č ve daha fazla hücreye koyma cezas─▒ al─▒p, son hücreye koyma cezas─▒n─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ üzerinden bir y─▒l geçmemi┼č olanlar,” ┼čeklinde de─či┼čtirilmi┼čtir.

Yönetmeli─čin 3. maddesi, Aç─▒k Ceza ─░nfaz Kurumlar─▒na Ayr─▒lma Yönetmeli─či’nin m. 13/1 ve 13/2 hükümleri ise  “(1) Aç─▒k kurumda cezas─▒ infaz edilmekte iken; firar suçu hariç k─▒nama d─▒┼č─▒nda disiplin cezas─▒ verilmek suretiyle kapal─▒ kuruma iade edilenler disiplin cezas─▒n─▒n kald─▒r─▒lma tarihinden itibaren, Yönetmelikte aranan di─čer ┼čartlara uydu─ču takdirde aç─▒k kuruma ayr─▒labilir.” ve “(2) Aç─▒k kurumda cezas─▒ infaz edilmekte iken ilk kez firar edip yakalanan ve hücreye koyma disiplin cezas─▒ verilmek suretiyle kapal─▒ kuruma iade edilen hükümlüler, disiplin cezas─▒n─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ndan itibaren Yönetmelikte aranan di─čer ┼čartlara uydu─ču ve bir daha firar etmeyece─či de─čerlendirildi─či takdirde aç─▒k kuruma ayr─▒labilir. Aç─▒k kurumdan ikinci kez firar eden hükümlüler hakk─▒nda ise bu Yönetmeli─čin 8 inci maddesinin ikinci f─▒kras─▒n─▒n (c) bendi hükmü uygulan─▒r.” ┼čeklinde de─či┼čtirilmi┼čtir.

─░┼čbu yasal düzenlemeler uyar─▒nca, cezas─▒ 10 y─▒ldan az olan hükümlüler cezalar─▒n─▒n 1 ay─▒n─▒ kurumda iyi halli geçirmi┼člerse aç─▒k cezaevine gönderilecektir. Bu kapsamda hükümlüler 1 ay kapal─▒ cezaevinde kalacak, sonra aç─▒k cezaevine gönderilecektir.

Cezalar─▒ 10 y─▒l─▒n üzerinde olan hükümlüler ise 1/10 unu kapal─▒ cezaevinde geçireceklertir. Bu sürenin dolmas─▒ akabinde aç─▒k cezaevine gönderileceklerdir.

Son yönetmelikle, aç─▒k cezaevine gönderilmeyecek olanlar─▒n ┼čartlar─▒ ise ┼ču ┼čeklide yumu┼čat─▒larak de─či┼čtirilmi┼čtir. ┼×öyle ki; bir hükümlü bir defa firar etmi┼čse aç─▒─ča gönderilecektir. Bir hükümlünün iki defa firar etmesi halinde aç─▒─ča ayr─▒lamayacakt─▒r. Bir hükümlü aç─▒k cezaevinde iken disiplin cezas─▒ alm─▒┼čsa ve kapal─▒ya gönderilmi┼č ise yönetmelik ┼čartlar─▒na uymas─▒ halinde aç─▒k cezaevinden ayr─▒lacakt─▒r.

Son düzenlemeler ─▒┼č─▒─č─▒nda, Türk ─░nfaz Hukuku alan─▒nda hükümlülerin ko┼čullar─▒nda iyile┼čtirme yap─▒ld─▒─č─▒ görülmektedir.

Türk ─░nfaz Hukuku, Ceza Hukuku’nun bir alt dal─▒d─▒r. Bir san─▒k için hapis cezas─▒ verildi─činde, hükümlü haline gelir. Ceza yarg─▒lamas─▒nda avukat─▒n rolü son derece önemlidir. Ceza avukat─▒, savunmay─▒ temsil eder. Bilakis halk aras─▒ndaki yayg─▒n tabirle A─č─▒r Ceza Mahkemeleri alan─▒nda dosyalara bakan avukatlara A─č─▒r Ceza Avukat─▒ denilmektedir. Hüküm kesinle┼čse dahi, hükme kar┼č─▒ hak arama yollar─▒ tüketilmemi┼čtir. Kesinle┼čmi┼č ceza hükmüne kar┼č─▒ kanun yarar─▒na bozma yoluna gidilebilir ve ayn─▒ zamanda Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edilebilir. Bir sonraki safhada, adil yarg─▒lanma hakk─▒ ihlali ve ilgili nedenlerden ötürü Avrupa ─░nsan Haklar─▒ Mahkemesi’ne müracaat edilebilir. Haliyle, bu süreçte hükümlünün durumu önemlidir. Baz─▒ durumlarda cezan─▒n infaz─▒n─▒n ertelenmesine karar verilebilmektedir. Tüm hak arama yollar─▒ tükenene kadar sürecin avukat ile takibi birçok bak─▒mdan önemlidir.

X

Right Click

No right click