ŞİDDET MAĞDURU TRANS BİREYLER İÇİN KORUMA TEDBİR KARARI ALINMASI

Trans bireylerin hayatlarında, gerek yakınları, gerek hayat arkadaşları, gerekse komşuları gibi kişiler tarafından şiddet mağduru olduğu görülmektedir.
Hukuki anlamda şiddet, sadece fiziksel şiddetle sınırlı olmayıp, sözlü şiddeti veya manevi zarara yol açan psikolojik şiddeti de içermektedir.

Bu gibi durumlarda, uygulanan şiddet olguları ceza davasının veya maddi-manevi tazminat davasının konusu olabileceği gibi, bu safhalar başlamadan en hızlı şekilde önleyici tedbire başvurmak gerekmektedir.

Trans bireyler, gerek cinsiyet değişikliği sürecini başlatmış, gerekse cinsiyet sürecini tamamlamış olsun, Anayasal hakları ve Devletimizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca koruma talep ettiklerinde bu taleplerinin karşılanması hukuki bir haktır.

Gerek 6284 sayılı Kanun, gerekse işbu kanunun uygulanmasına yönelik 28532 sayılı Yönetmelik uyarınca, şiddet mağduru trans bireylerin koruma tedbir kararına başvurmaları mümkündür. Koruma tedbir kararı verildiğinde, bu karar karşı tarafa kolluk birimlerince tebliğ edildiğinden, karşı taraf açısından caydırıcı olmaktadır. Çünkü hareketlerine devam etmesi halinde hapis yaptırımı öngörülmektedir.

Koruma tedbir kararı kapsamında evden uzaklaştırma, hakaret ve tehdit eylemlerine son verme ikazı ve yasağı, ikamet mahalline yaklaşma yasağı, iletişim kurma yasağı gibi önleyici tedbirler verilmektedir. Koruma tedbir kararının ihlali halindeyse, bu kararı ihlal eden karşı taraf hakkında Mahkemece takdir edilecek zorlama hapsi yaptırımı uygulanacaktır. Sayısız vakada bu önlemlerin, olayların daha ciddi ve riskli boyutlara varmasının önüne geçtiği görülmüştür.

Bu süreçte en hızlı ve etkili neticenin alınabilmesi için, uzman bir avukat ile hareket edilmesinde ve sürecin profesyonel şekilde takip edilmesinde hukuki yarar bulunmaktadır.

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.