Our website is protected by OHSecurity!
X

Right Click

No right click

MAKALELER

AVUKAT TOLGA ERSOY

SA─×LIK SEKTÖRÜ ÇALI┼×ANLARININ FAZLA MESA─░ ALACAKLARI HAKKINDA GÜNCEL YARGITAY YAKLA┼×IMI
15.05.2016

Sa─čl─▒k sektörü, fazla mesai uygulamas─▒n─▒n en s─▒k rastlan─▒ld─▒─č─▒ çal─▒┼čma alanlar─▒ndand─▒r. Sa─čl─▒k sektöründe, hastane, klinik ve sa─čl─▒k merkezleri çal─▒┼čanlar─▒n─▒n i┼čçilik alacaklar─▒ içerisinde fazla mesai alacaklar─▒ bilhassa önem ta┼č─▒maktad─▒r.

Yarg─▒tay’─▒n yak─▒n tarihli bir karar─▒, fazla mesai konusunu teferruatl─▒ ┼čekilde ele alm─▒┼č ve Yerel Mahkemelerin izlemesi gereken kurallar ile metodu belirlemi┼čtir.

Yarg─▒tay 9. Hukuk Dairesi’nin 2014/37482 2016/9246 K. say─▒l─▒ 13.4.2016 tarihli içtihad─▒nda,  maddi vak─▒ada davac─▒ i┼čçinin fazla çal─▒┼čma yap─▒p yapmad─▒─č─▒ konusunda taraflar aras─▒nda uyu┼čmazl─▒k bulunmas─▒ de─čerlendirilmi┼čtir. Fazla çal─▒┼čma yapt─▒─č─▒n─▒ iddia eden i┼čçinin bu iddias─▒n─▒ ispatla yükümlü oldu─čunu belirten Yarg─▒tay, ücret bordrolar─▒na dair kurallar─▒n burada da geçerli oldu─čuna de─činerek; fazla çal─▒┼čman─▒n ispat─▒ konusunda i┼čyeri kay─▒tlar─▒n─▒n ve bilhassa i┼čyerine giri┼č ç─▒k─▒┼č─▒ gösteren belgelerin, i┼čyeri iç yaz─▒┼čmalar─▒n─▒n delil niteli─činde oldu─čunu belirterek, fazla çal─▒┼čman─▒n yaz─▒l─▒ belgelerle kan─▒tlanamamas─▒ durumunda taraflar─▒n, tan─▒k beyanlar─▒ ile sonuca gidilmesi gereki─čine hükmetmi┼čtir.

Sa─čl─▒k Kurallar─▒ Bak─▒m─▒ndan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çal─▒┼č─▒lmas─▒ Gereken ─░┼čler Hakk─▒nda Yönetmeli─čin 4. maddesi hükmünü dikkate alan Yarg─▒tay, günde yedibuçuk saat çal─▒┼č─▒lmas─▒ gereken i┼člerde çal─▒┼čan i┼čçinin, yedibuçuk saati a┼čan çal─▒┼čma süreleri ile yedibuçuk saatten az çal─▒┼č─▒lmas─▒ gereken i┼čler bak─▒m─▒ndan Yönetmeli─čin 5. maddesinde sözü edilen günlük çal─▒┼čma sürelerini a┼čan çal─▒┼čmalar─▒n, do─črudan fazla çal─▒┼čma niteli─činde oldu─čunu belirterek, sözü edilen çal─▒┼čmalarda haftal─▒k k─▒rkbe┼č saat olan yasal sürenin a┼č─▒lmam─▒┼č olmas─▒n─▒n önemi olmad─▒─č─▒n─▒ belirtmi┼čtir.

Yarg─▒tay 9. Hukuk Dairesi’nin 2007/32717 E, 2008/31210 K. say─▒l─▒ 18.11.2008 tarihli içtihad─▒na at─▒fla, fazla çal─▒┼čma yönünden di─čer bir yasal s─▒n─▒rlaman─▒n da, ─░┼č Kanununun 41. maddesindeki, fazla çal─▒┼čma süresinin toplam─▒n─▒n bir y─▒lda ikiyüzyetmi┼č saatten fazla olamayaca─č─▒ ┼čeklindeki hüküm oldu─ču, ancak bu s─▒n─▒rlamaya ra─čmen i┼čçinin daha fazla çal─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ halinde, bu çal─▒┼čmalar─▒n─▒n kar┼č─▒l─▒─č─▒ olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerekti─či ifade olunarak, yasadaki s─▒n─▒rlama esasen i┼čçiyi korumaya yönelik oldu─ču belirtilmi┼čtir. Fazla çal─▒┼čman─▒n belirlenmesinde, 4857 Say─▒l─▒ Kanun'un 68. maddesi uyar─▒nca ara dinlenme sürelerinin de dikkate al─▒nmas─▒ gerekti─či vurgulanm─▒┼čt─▒r.

Yarg─▒tay 9. Hukuk Dairesi’nin 2007/40834 E. 2009/7566 K. say─▒l─▒ içtihad─▒na at─▒fla, Türkiye'deki hastanelerde statü hukuku d─▒┼č─▒nda hem┼čire, ebe, doktor, eczac─▒, anestezi uzman─▒ vs. olarak çal─▒┼čanlar─▒n, haftal─▒k normal mesailerinde fazla çal─▒┼čma yapmad─▒klar─▒ndan, sadece tuttuklar─▒ nöbetlerle s─▒n─▒rl─▒ olarak fazla çal─▒┼čma yapm─▒┼č olduklar─▒ belirtlimi┼čtir:

“Nöbet çizelgeleri ile belirlenen bu tür çal─▒┼čmalar hafta içi ve hafta sonu olarak gerçekle┼čmektedir. Hafta içi nöbetler 17:00-08:00 saatleri aras─▒nda 15 saat olarak yap─▒lmaktad─▒r. ─░┼čçinin yapt─▒─č─▒ i┼čin niteli─čine göre zorunlu ihtiyaçlar sebebiyle 3 saat ara dinlenmesi indirilerek hafta içi nöbette 12 saat fazla çal─▒┼čma yapt─▒─č─▒ kabul edilmektedir. Hafta sonu nöbetler 24 saat sürmekte, i┼čin niteli─čine göre zorunlu ihtiyaçlar sebebiyle 4 saat ara dinlenme indirildi─činde 20 saat fazla çal─▒┼čma yap─▒lm─▒┼č olmaktad─▒r. Ancak, bu durumlarda fazla çal─▒┼čmalar, tutulan hafta içi ve sonu nöbet say─▒s─▒na göre denetlemeye elveri┼čli bilirki┼či raporu ile belirlenmelidir. Nöbet tutan çal─▒┼čan─▒n ço─čunlukla ertesi gün nöbet izni kullanarak çal─▒┼čma yapmamas─▒ nedeniyle, normal mesai devam çizelgeleri de mutlaka getirtilmelidir. ─░┼čçi, nöbetin ertesi günü nöbet izni kulland─▒─č─▒nda, ertesi gün (8 saat normal mesai süresi kadar) çal─▒┼čmad─▒─č─▒ndan hafta içi nöbette (12-8=) 4 saat fazla çal─▒┼čma yapm─▒┼č say─▒lmal─▒d─▒r. Hafta sonu nöbette ise, Cumartesi ve Pazar günü normal tatil oldu─čundan Cuma ve Cumartesi gecesi tutulan nöbetlerden, ertesi gün çal─▒┼č─▒lmad─▒─č─▒ gerekçesi ile indirim yap─▒lma olana─č─▒ yoktur. Öte yandan genel tatile denk gelen nöbet günlerinde de ayr─▒ca genel tatil ücreti verildi─činden yukarda anlat─▒lan ┼čekilde indirim yap─▒lmal─▒d─▒r. Dairemizin kökle┼čmi┼č uygulamas─▒ da bu do─črultudad─▒r” (Yarg─▒tay 9. Hukuk Dairesi’nin 2007/40834 E. 2009/7566 K. say─▒l─▒ içtihad─▒).

4857 Say─▒l─▒ ─░┼č Kanununun 41. maddesinin ikinci f─▒kras─▒ uyar─▒nca, fazla çal─▒┼čma saat ücreti, normal çal─▒┼čma saat ücretinin yüzde elli fazlas─▒ oldu─ču belirtilerek, i┼čçiye fazla çal─▒┼čma yapt─▒─č─▒ saatler için normal çal─▒┼čma ücreti ödenmi┼čse, sadece kalan yüzde elli k─▒sm─▒ ödenece─čine hükmedilmi┼čtir. Kanunda öngörülen yüzde elli fazlas─▒yla ödeme kural─▒ nispi emredici nitelikte olup, taraflar─▒n sözle┼čmeyle bunun alt─▒nda bir oran belirlemeleri mümkün de─čilse de, daha yüksek bir oran tespiti mümkündür.

Yukar─▒da baz─▒ bölümlerini de─čerlendirdi─čimiz Yarg─▒tay 9. Hukuk Dairesi’nin 2014/37482 2016/9246 K. say─▒l─▒ 13.4.2016 tarihli içtihad─▒, Sa─čl─▒k ─░┼č Hukuku alan─▒nda fazla mesai talepli davalara ─▒┼č─▒k tutacak mahiyettedir.
X

Right Click

No right click