OHSecurity is a Joomla Security extension!
X

Right Click

No right click

MAKALELER

AVUKAT TOLGA ERSOY

HAVA ─░┼× HUKUKU UYGULAMASINDA FESH─░N SON ÇARE OLMASI ─░LKES─░NE UYULMASI ZARURET─░: HAVAYOLU F─░RMASI ÇALI┼×ANI P─░LOTUN ─░┼× SÖZLE┼×MES─░N─░N HAKSIZ FESH─░NE DA─░R VER─░LM─░┼× YARGITAY ─░ÇT─░HADI TETK─░K─░
08.06.2015

Maddi vak─▒ada, davac─▒ pilot, daval─▒ havayolu firmas─▒nda 08/01/2013-28.08.2014 tarihleri aras─▒nda ikinci pilot olarak çal─▒┼čm─▒┼čt─▒r. Buna ra─čmen i┼č akdi “çal─▒┼čmalar─▒ndan verim al─▒namamas─▒ ve hizmetinden istifa edilememesi” gibi gerekçeyle havayolu firmas─▒nca feshedilmi┼čtir. ─░┼č akdi feshedilen pilot taraf─▒ndan feshin geçersizli─či sebebiyle i┼če iade davas─▒ aç─▒lm─▒┼čt─▒r.

Daval─▒ havayolu firmas─▒ ise, davac─▒ pilotun hizmetinden istifade edemedi─čini, hizmet akdinin 4857 say─▒l─▒ ─░┼č Kanunu’nun 17., 18. ve 19. maddeleri uyar─▒nca k─▒dem ve ihbar tazminatlar─▒n─▒n da ödenmesi suretiyle geçerli nedenle feshedildi─čini, fesih i┼čleminin usul ve yasaya uygun oldu─čunu savunmu┼čtur.

Yerel Mahkemece yap─▒lan yarg─▒lama neticesinde ise, davac─▒ pilotun 18.04.2014 ve 24.04.2014 tarihlerinde yap─▒lan Boeing 737/300-900 uçak tipi L─░FUS e─čitiminde iki kez ba┼čar─▒s─▒z oldu─ču, de─čerlendirme kurulu karar─▒yla nazari bilgisinin ve uçu┼č performans─▒n─▒n yetersizli─činin tespit edildi─či, ilave simülatör uçu┼č e─čitiminde ba┼čar─▒s─▒z oldu─ču, yaz─▒l─▒ savunmas─▒n─▒n al─▒nd─▒─č─▒, davac─▒n─▒n ba┼čka bir görevde istihdam─▒n─▒n da yapt─▒─č─▒ i┼č gözetilerek mümkün olmad─▒─č─▒ gerekçesiyle feshin geçerli nedene dayand─▒─č─▒ kanaatine vararak davan─▒n reddine karar vermi┼čtir (Bak─▒rköy 32. ─░┼č Mahkemesi’nin 2014/370 E. 2015/164 K. say─▒l─▒ 20/05/2015 tarihli ilam─▒). Yerel Mahkeme karar─▒, davac─▒ pilot taraf─▒ndan temyiz edilmi┼čtir.

─░┼čbu maddi vak─▒a temelinde verilen Yarg─▒tay karar─▒, emsal te┼čkil edecek niteliktedir. ┼×öyle ki;

“Davac─▒ daval─▒ havayolu ┼čirketinde ikinci pilot olarak görev yapmaktayken i┼č sözle┼čmesi çal─▒┼čmalar─▒ndan verim al─▒namad─▒─č─▒ hizmetinden istifade edilemedi─či gerekçesiyle 4857 say─▒l─▒ ─░┼č Kanunu'nun 17. ve 18. maddeleri uyar─▒nca feshedilmi┼čtir.

“Her ne kadar mahkemece yukar─▒da gerekçeyle davan─▒n reddine karar verilmi┼čse de, davac─▒n─▒n B737 simülatör kontrolünde iki defa ba┼čar─▒s─▒z olmas─▒ üzerine savunmas─▒n─▒n istendi─či davac─▒n─▒n elektronik posta yoluyla 30.04.2014 tarihinde savunmas─▒n─▒ gönderdi─či Operasyonel Uçu┼č Emniyet Yeterlilik De─čerlendirme Kurulu'nun 08.05.2014 günü topland─▒─č─▒, LIFUS sürecinde 4 kez ba┼čar─▒s─▒z oldu─ču, LIFUS süreci bitiminden sonra ilk y─▒ll─▒k kontrolünde iki kez ba┼čar─▒s─▒z oldu─ču, nazari bilgisinin kabul edilebilir seviyenin alt─▒nda oldu─ču, aletli uçu┼č performans─▒n─▒n kabul edilebilir seviyenin alt─▒nda oldu─ču, durumsal fark─▒ndal─▒k konusunda yetersiz oldu─ču tespit edildi─či belirtilerek davac─▒n─▒n ortakl─▒k ile ili┼či─činin kesilmesi kanaatiyle Disiplin Kurulu'na sevki karar─▒ al─▒nd─▒─č─▒, davac─▒n─▒n konuyla ilgili Disiplin Kurulu'na sevk edilecekken edilmedi─či, bunun daval─▒n─▒n kabulünde de oldu─ču, ard─▒ndan davac─▒n─▒n 10.07.2014 tarihinde çal─▒┼čmalar─▒ndan verim al─▒namad─▒─č─▒ hizmetinden istifade edilemedi─či gerekçesiyle yeniden savunmas─▒n─▒n istendi─či, davac─▒n─▒n 11.07.2014 tarihinde savunmas─▒n─▒ verdi─či ve i┼č sözle┼čmesinin çal─▒┼čmalar─▒ndan verim al─▒namad─▒─č─▒ hizmetinden istifade edilemedi─či ┼čeklinde gerekçeyle 28.08.2014 tarihli bildirimle feshedildi─či görülmektedir.

“Davac─▒n─▒n 30.04.2014 tarihinde konuyla ilgili savunmas─▒n─▒ verdikten ve bu savunma üzerine 08.05.2014 tarihli Kurul karar─▒yla ortakl─▒kla ili┼čkisinin kesilmesi kanaatiyle Disiplin Kurulu'na sevki yönünde karar al─▒nmas─▒na ra─čmen davac─▒n─▒n disiplin kuruluna sevkinin yap─▒lmad─▒─č─▒, davac─▒dan genel ifadelerle yeniden savunmas─▒n─▒n istenerek i┼č sözle┼čmesinin feshedildi─či, fesih tarihi dikkate al─▒nd─▒─č─▒nda fesihte makul süreye uyulmad─▒─č─▒, feshin bu nedenle geçerli nedene dayanmad─▒─č─▒ gibi, daval─▒ ┼čirketin ‘Operasyonel Emniyet Yeterlilik De─čerlendirme Kurullar─▒ Prosedürü’nde e─čitimde ba┼čar─▒s─▒z olanlar─▒n e─čitimin yenilenmesi yönünde karar alabilece─činin öngörüldü─čü, davac─▒ya 08.05.2014 tarihli Kurul karar─▒ndan önce Kurul taraf─▒ndan e─čitim yenilenmesi yönünde bir karar al─▒nmad─▒─č─▒, pilot adayl─▒─č─▒ndan 10.02.2014 tarihinde II. pilot olarak atanan davac─▒ya e─čitimin yenilenmesi hakk─▒ sunulmadan feshin son çare olmas─▒ ilkesine ayk─▒r─▒ olacak ┼čekilde i┼č sözle┼čmesinin feshedildi─či anla┼č─▒lmaktad─▒r. Bu durumda feshin geçerli nedene dayanmad─▒─č─▒n─▒n kabulüyle davac─▒n─▒n i┼če iadesine karar verilmesi gerekirken yaz─▒l─▒ ┼čekilde karar verilmesi bozma nedenidir” (Yarg─▒tay 9. Hukuk Dairesi’nin 2014/37195 E. 2015/10149 K. say─▒l─▒ 11.03.2015 tarihli ilam─▒).

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, Yarg─▒tay’─▒n feshin son çare olmas─▒ ilkesini somut olaya uygulam─▒┼č olmas─▒d─▒r. Bu içtihat, Türk Havayolu firmalar─▒nda çal─▒┼čan pilotlar için oldu─ču kadar ilke olarak hostes ve di─čer personele uyarlanabilecektir. Havayollar─▒ firmalar─▒ uygulamada feshin son çare olmas─▒ ilkesine uygun hareket etmek durumundad─▒rlar.

Keza, her ne kadar kararda de─činilmemi┼č ise de, davac─▒ pilotun i┼če iade davas─▒ açabilmesinin yasal dayana─č─▒n─▒n çal─▒┼čt─▒─č─▒ havayolu firmas─▒ ile bu firmada te┼čkilatlanm─▒┼č olan sendika aras─▒nda akdedilen Toplu ─░┼č Sözle┼čmesi’nde personelin i┼č akdinin feshinde 4857 say─▒l─▒ ─░┼č Kanunu’nun hükümlerinin uygulanaca─č─▒n─▒n kararla┼čt─▒r─▒lm─▒┼č olmas─▒d─▒r. ┼×ayet havayolu firmas─▒n─▒n imzalad─▒─č─▒ Toplu ─░┼č Sözle┼čmesi hükmü olmasayd─▒, sadece Borçlar Kanunu’nun sa─člad─▒─č─▒ korumadan istifade edilebilecek ve i┼če iade davas─▒ aç─▒lamayacakt─▒.
X

Right Click

No right click