OHSecurity is developed by Orange Hat Studios
X

Right Click

No right click

MAKALELER

AVUKAT TOLGA ERSOY

DOLANDIRICILIK SUÇU BA─×LAMINDA VER─░LECEK CEZALARDA ─░ND─░R─░M NEDENLER─░N─░N D─░KKATE ALINMASINA DA─░R YARGITAY CEZA GENEL KURULU YAKLA┼×IMI
18.05.2011

Doland─▒r─▒c─▒l─▒k suçunun maddi vak─▒ada sabit görüldü─čü hallerde, Mahkemeler takdiri indirimi nas─▒l ve neye göre yapacakt─▒r? Yarg─▒lama neticesinde verilen kararda indirim yap─▒lmam─▒┼č olmas─▒ ve üst s─▒n─▒rdan ceza verilmesi her durumda hukuka ve yasaya uygun mudur?

Yarg─▒tay Ceza Genel Kurulu’nun yak─▒n tarihli bir içtihad─▒, bu konudaki tart─▒┼čmalar─▒ sonland─▒rm─▒┼č ve izlenecek yolu göstermi┼čtir. Yarg─▒tay Ceza Genel Kurulu‘nun 2010/11-205 E. 2010/258 K. Say─▒l─▒ 14.12.2010 tarihli ilam─▒na konu uyu┼čmazl─▒k; doland─▒r─▒c─▒l─▒k suçunda 5237 say─▒l─▒ TCY'de yer alan takdiri indirim nedenlerinin uygulanmam─▒┼č olmas─▒na ili┼čkin gerekçenin kararda gösterilmemi┼č olmas─▒n─▒n, hükmün bozulmas─▒n─▒ gerektirir nitelikle bir hukuka ayk─▒r─▒l─▒k olu┼čturup olu┼čturmayaca─č─▒n─▒n belirlenmesine ili┼čkindir. Yarg─▒tay Ceza Genel Kurulu, cezan─▒n belirlenmesi s─▒ras─▒nda takdiri indirim nedenlerinin de─čerlendirilip de─čerlendirilmedi─či yönünde bir aç─▒klamaya yer verilmeyerek, hükmün bu yönüyle gerekçesiz b─▒rak─▒lmas─▒n─▒ hukuka ayk─▒r─▒ bulmu┼čtur.

O halde, bu suçtan dolay─▒ yap─▒lan yarg─▒lamalarda, muhakkak takdiri indirim nedenlerinin de─čerlendirilmesi, bu yönde bir aç─▒klama yap─▒lmas─▒ gerekmektedir. ─░ndirim yap─▒lmam─▒┼čsa dahi, bunun gerekçesi belirtilmelidir.

5237 say─▒l─▒ Türk Ceza Kanunu m. 62 hükmü, takdiri indirim nedenlerini düzenlemekte olup, takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmi┼či, sosyal ili┼čkileri, fiilden sonraki ve yarg─▒lama sürecindeki davran─▒┼člar─▒, cezan─▒n failin gelece─či üzerindeki olas─▒ etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilece─či belirtilerek, takdiri indirim nedenlerinin kararda gösterilece─čine hükmedilmi┼čtir.

Yarg─▒tay Ceza Genel Kurulu, TCK m. 62. hükmünün uygulanmam─▒┼č olmas─▒na ili┼čkin gerekçenin kararda gösterilmemi┼č olmas─▒n─▒n, hükmün bozulmas─▒n─▒ gerektirir nitelikle bir hukuka ayk─▒r─▒l─▒k olarak de─čerlendirmi┼čtir. ─░ncelemeye konu mahkumiyet hükmünde, san─▒klar hakk─▒nda uygulanma olana─č─▒ bulunan ve lehe olaca─č─▒nda ku┼čku bulunmayan i┼čbu maddenin uygulanmad─▒─č─▒ gibi, "uygulamama" gerekçesinin de gösterilmedi─či anla┼č─▒lmaktad─▒r. ─░çtihat gerekçesinde, bütün suçlar─▒n gerçekle┼čtirilme ┼čekilleri birbirinden farkl─▒ oldu─ču gibi, faillerin ki┼čisel özellikleri, sosyal ve psikolojik halleri de birbirinin ayn─▒ olmad─▒─č─▒ belirtilerek, fiil ile kar┼č─▒l─▒─č─▒ olan yapt─▒r─▒m aras─▒nda bir denge kurulabilmesi ve cezan─▒n bu suretle belirlenebilmesi bak─▒m─▒ndan hakime baz─▒ hususlar─▒ gözönünde bulundurma zorunlulu─ču getirildi─či vurgulanm─▒┼č, bu durumda hakimin TCK m. 61 hükmüne göre; i┼členen suçun kanuni tan─▒m─▒nda öngörülen cezan─▒n alt ve üst s─▒n─▒rlar─▒ aras─▒nda temel cezay─▒ takdir ederken, "suçun i┼členi┼č biçimini, suçun i┼členmesinde kullan─▒lan araçlar─▒, suçun i┼člendi─či zaman ve yeri, suç konusunun önem ve de─čerini, meydana gelen zarar veya tehlikenin a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒, failin kast veya taksire dayal─▒ kusurunun a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒, failin güttü─čü amaç ve saiki"ni gözönünde bulunrmas─▒ gerekti─či belirtilmi┼čtir. Zira fiil ve faillerdeki farkl─▒l─▒klar kar┼č─▒s─▒nda, cezan─▒n bu yöntemle takdir edilmesi halinde dahi, yapt─▒r─▒m─▒n tam olarak belirlendi─činden ve bireyselle┼čtirildi─činden söz edilemeyece─činden cihetle, cezan─▒n gerek toplum, gerekse fail aç─▒s─▒ndan etkili ve tatminkar olabilmesinin, yasal nedenler d─▒┼č─▒nda da hakime takdir hakk─▒n─▒n verilmesiyle mümkün olabilece─či vurgulanm─▒┼čt─▒r.

Cezan─▒n belirlenmesi s─▒ras─▒nda TCK m. 62 hükmünün de─čerlendirilip de─čerlendirilmedi─či yönünde bir aç─▒klamaya yer verilmeyerek, hükmün bu yönüyle gerekçesiz b─▒rak─▒lmas─▒, Yarg─▒tay Ceza Genel Kurulu‘nca usule ve hukuka ayk─▒r─▒ bulunmu┼čtur.  

─░┼čbu içtihat, TCK m. 62 hükmüne at─▒f yap─▒lmaks─▒z─▒n, indirim sebeplerinin de─čerlendirilmeksizin verilen kararlar─▒n, bozma sebebi yap─▒laca─č─▒n─▒ son derece sarih bir suretle ortaya koymaktad─▒r.

X

Right Click

No right click