Adalet hissi, insanlarda doğuştan mevcuttur.

- Cicero

Adalet ancak hakikatten doğabilir.

- Anatole France

Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, kimseyi zarara uğratmamak, herkese hakkını vermek.

- Ulpianus

İstiklal, istikbal, hürriyet; herşey adaletle kaimdir.

- Mustafa Kemal Atatürk

Hukuk, biz farkında olmasak da hayatımızın her safhasında mevcuttur.

Gündelik yaşamımızda, işimize gitmek için bindiğimiz bir dolmuşta veya yemek yediğimiz lokantada sözlü bir akit yapmış oluruz. Satın aldığımız her tür mal ve hizmette tüketici olarak akdi ilişkiler kurmuş oluruz. Bir kamu kurumuna dilekçe sunduğumuzda idare hukukuna tabi oluruz. Trafik kuralını ihlal edersek cezai yaptırımla karşılaşırız. Bir hastanede tedavi gördüğümüzde sağlık hukukuna tabi oluruz. Bir işyerinde emeğimizi sunarak çalıştığımızda iş hukukuna tabi oluruz. Nişanlandığımızda, evlendiğimizde, çocuk sahibi olduğumuzda aile hukukuna tabi oluruz.
Ama çoğu zaman bunun bilincine varmadan hareket ederiz.
Oysa ki, hukuk aslında hayatın her alanını düzenlemektedir.

İnsanın olduğu yerde sorunların ve ihtilafların olması kaçınılmazdır.
İhtilaf yaşanması hayatın doğasında vardır.
Hukuk ise, sorunlarımızı çözmekte sanıldığından fazla olanak sunmaktadır.

Sorun yaşadığımızda, bu sorunları çözmemizin en güçlü aracı hukuk ve yasa kurallarıdır. Çünkü, ihlal edilen hakkımız bir mahkeme kararı ile korunduğu vakit, bu karar tüm şahıslar ve kamu kurumları için dahi bağlayıcı olacaktır.

Büromuzca başlıca özel hukuk ve ceza hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerimizle, müvekkillerimizi yasal haklarına dair bilgilendirerek, her türlü haklarının korunması için tüm yasal süreçler işletilmektedir.

MAKALELERİMİZ

Avukat Tolga Ersoy tarafından kaleme alınan, hukuki meselelerin ve içtihatların değerlendiği çalışmalar hukuki bilgilendirme ve bilimsel amaçlı olup, tavsiye niteliğini haiz değildir.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan, 11/1/2011 kabul tarihli, 27836 sayılı Resmi Gazete'nin 04/02/2011 tarihli nüshasında neşredilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile havayolu çalışanlarının işçilik haklarını genişletecek düzenlemeler getirilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu ile

Dolandırıcılık suçunun maddi vakıada sabit görüldüğü hallerde, Mahkemeler takdiri indirimi nasıl ve neye göre yapacaktır? Yargılama neticesinde verilen kararda indirim yapılmamış olması ve üst sınırdan ceza verilmesi her durumda hukuka ve yasaya uygun mudur? Yargıtay Ceza

Ülkemizde “azınlık vakfı” ibaresinin temelinde, Lozan Antlaşması ile yapılmış azınlık tanımı yer almaktadır. Antlaşma çerçevesinde “azınlık” olarak tanımlanan kesimler Rum, Ermeni ve Musevilerden oluşan gayrımüslimlerdir. Keza, Antlaşma uyarınca gayrımüslim azınlıklar da tüm vatandaşların istifade ettiği

BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ

Avukat Tolga Ersoy bilmek istediklerinizi yanıtlıyor.

Site Tasarımı:

BİZE ULAŞIN

Bizimle görüşmek istediğiniz hukuki konular hakkında iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hobyar Mh. Ankara Cd. No:31
Hoşağası İşhanı Kat:2 No:307
Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da olan Avukat Tolga Ersoy Hukuk Bürosu tüzel kişiliklere ve şahıslara hukuki hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında Ağır Ceza Avukatı olarak çalışmakta birlikte, Aile Hukuku ve Tazminat Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

SOSYAL MEDYA

Avukat Tolga Ersoy'u Takip Edebilirsiniz.